Full d’inscripció Associació Vilanova Comerç

Forma de pagament - Quota semestral de 60 € a través de rebut bancari

Sr. Director de l'entitat indicada, li prego que, fins a nou avís, faci efectiu a l'Associació Vilanova Comerç

De conformitat amb el que estableix la "Ley orgánica 15/99, de protección de Datos de Carácter Personal (LODP)", li comuniquem que les dades que inclogui en el registre de socis de l'Associació Vilanova Comerç queden incorporades a un arxiu automatitzat i que signant aquest document vostè dóna el consentiment lliure, exprés i inequivoc peque siguin tractades i utilitzades únicament a efectes de comunicacions entre vostè i l'Associació Vilanova Comerç . Així mateix, li informem que té drets d'accés, rectificació i cancel·lació i oposició sobre les seves dades en els termes establerts a la legislació vigent. L'Associació Vilanova Comerç es constitueix responsable en el tractament d'arxius de dades, assumint els deures de custodia i /o secret professional de totes elles.

Acepto la Política de privadesa