Full inscripció d’actes Vilanova Comerç

DOCUMENTS QUE CAL PER PARTICIPAR:

  • ÚLTIM AUTÒNOM PAGAT (Rebut del banc).
  • ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL (en el cas de no tenir local fix).
  • INFORME DE SITUACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL.
  • CERTIFICAT DE SITUACIÓ AL CENS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES D’HISENDA.
  • Rebut de pagament de 50 € al banc ( No associats). Concepte: QUOTA ACTE.

Caldrà fer l’ingrés al compte de l’associació (No associats):

ES22 0081 1615 9400 0110 3511

La persona que signa aquest document, està interessat en participar en l’acte. La participació inclou una carpa, dos taules i dos cadires. Cada participant (en cas de necessitar llum) és portarà els seus allargos i llums. Nosaltres facilitarem un punt de llum.

PER A ASSOCIATS LA ACTIVITAT ÉS GRATUÏTA.

Signatura i data

Acepto la Política de privadesa