VilaVet Veterinaris

PLANS DE SALUT que t’ofereix VilaVet Veterinaris de Vilanova del Camí.

Són plans de pagament anual que inclouen els serveis necessaris i recomanables per l’animal durant un any. Estan disponibles per gos i per gat i en nivell bàsic o complet per ajustar a les diferents necessitats.

Els trobareu al c/ Major, 48 de Vilanova del Camí o al telef. 937827801