La Generalitat obre diferents subvencions per ajudar els comerços afectats econòmicament per la crisi del coronavirus

La Generalitat de Catalunya ha convocat un seguit de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19. Aquestes ajudes plantegen 6 programes diferents per abarcar tots els sectors comercials i entitats així com totes les possibles accions de dinamització i millora.

El Programa 1, s’adreça a les entitats més representatives  del  sector  comercial amb representació territorial o que agrupen empresaris multisectorials. L’objectiu  d’aquesta ajuda  és  impulsar  accions  derivades  de  la coordinació  i  tutorització  de  la  implementació  dels  “Plans  d’Actuacions  per  a  les associacions  de  comerç 2020”  per  tal  de  multiplicar  el  seu  impacte i alhora  que promoure la participació activa de les entitats comercials en el “Pla de xoc Post COVID-19” que es desenvolupi des del CCAM pel sector.

Es poden sol·licitar ajudes en el marc d’aquest programa fins el pròxim 30 de juny. La despesa mínima subvencionable és de 3.000 €. La subvenció cobrirà fins el 70% de l’acció amb un màxim de 40.000 €.

El Programa 2, de suport  a  la  xarxa  associativa  de  comerç,  artesania  i moda, l’objectiu és enfortir  el  model  associatiu  actual  i  dotar-lo  d’eines  per  afrontar  els  reptes sectorials i/o del territori de forma integral. Així mateix en el marc d’aquest programa es subvencionaran accions que donin suport  a  la  revitalització  del  teixit  comercial  i  productiu  dels  seus associats, i que promogui la   col·laboració, les economies d’escala, sinergies i serveis compartits entre associacions i altres agents sectorials i de territori.

La subvenció pot cobrir fins el 80% de l’acció, amb un màxim de 12.000 €, en el cas de xarxes de comerços municipals. Es poden presentar sol·licituds per aquest programa fins el 30 de juny.

El Programa 3, de reactivació del comerç, ja està tancat perquè s’ha superat  el nombre de sol·licituds possibles.

El Programa 4, dóna suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i la millora comercial dels establiments. L’objectiu és dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. 

El termini per presentar sol·licituds està obert fins el 31 de desembre i l’import subvencionable serà com a màxim de 5.000 €.

El Programa 5, per a la reactivació de la moda catalana, pretén reactivar el  sector  de  la  moda  donant  suport  a  la  fabricació  i  comercialització dels productes de moda catalans així com, augmentar el grau d’internacionalització de les marques i dissenyadors catalans, o que  hagin  vist disminuïda la seva facturació, de com a mínim un 70 % respecte als mesos de març i abril de l’any anterior.

El  termini de sol·licitud és fins el 31 de desembre de 2020. La quantia de la subvenció pot cobrir el 100% fins un màxim de 2.500 €.

I pel que fa al Programa 6, se centra en la reactivació de l’empresa artesana, donant suport a la comercialització de l’artesania així com la dotació d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció. 

Únicament  poden  ser  beneficiàries  les  empreses obligades a tancar durant l’estat d’alarma. Es poden fer les sol·licituds fins el 31 de desembre de 2020. La quantia de la subvenció pot cobrir el 100% fins un màxim de 2.500 €.

Font original: https://www.vilanovainformacio.cat/la-generalitat-obre-diferents-subvencions-per-ajudar-els-comercos-afectats-economicament-per-la-crisi-del-coronavirus/?fbclid=IwAR38nWSRrmtvSVKqW5O3Z008E8kNWEgAfR4-YxwJiEGVKBWSdtL75j3veGs