Renovació de la junta

A la junta extraordinària del mes de maig es va realitzar la renovació de la junta quedant de la següent manera:

Presidenta: Verònica Romero

Secretària: Ester Conchillo.

Tresorera: Magda Caziu

Vocals: Maite Rovira, Cristina Llanos, Trini Gracia, Jordi Vilarrubias, Contxita Roca.

➡️Si algun soci vol entrar a formar part de la junta, que ho comuniqui a la tècnica, estarem encantats.